Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik auditohet nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Kontrolli i Lartë i Shtetit, etj.