1. Investime periodike në godinat e administruara prej saj për rinovimin dhe rikonstruksionin e tyre.
  2. Mirëmbajtje dhe asistencë të vazhdueshme teknike në godinat e administruara prej saj, nëpërmjet një stafi punonjësish të profilizuar si elektricistë, hidraulikë, bojaxhinj, muratorë, marangozë, kaldaistë etj, të cilat përfshijnë: