Koordinatori për të Drejtën e Informimit për Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik

Elida JUPI

Shefe e Sektorit të Administratës

E-mail: [email protected]

Tel:  + 355 42 222756
Cel: 069 40 09 001

Adresa: Rruga “Skënderbej”, Godina Nr.4, shkalla 1, kati i II-të

-Orari: 08:00-16:00
E hënë – E premte